Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 400
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,20
Antal bud :
28
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,7168(117,167)
Lägsta ränta :
0,7000(117,345)
Högsta ränta :
0,7250(117,081)
% of Eq Price Lvl :
16,67