Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 035
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,61
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
2,3085(101,875)
Lägsta ränta :
2,3069(101,891)
Högsta ränta :
2,3097(101,863)
% of Eq Price Lvl :
15,30