Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005795341
Förfall :
2014-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 987
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,80
Antal bud :
44
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,6129(99,749)
Lägsta ränta :
0,5700(99,766)
Högsta ränta :
0,6300(99,742)
% of Eq Price Lvl :
72,61