Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005620838
Förfall :
2014-04-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 770
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,58
Antal bud :
47
Antal acc bud :
38
Snittränta :
0,7283(99,806)
Lägsta ränta :
0,6800(99,819)
Högsta ränta :
0,7400(99,803)
% of Eq Price Lvl :
63,48