Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 015
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
13
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,0705(160,127)
Lägsta ränta :
0,0600(160,227)
Högsta ränta :
0,0760(160,075)
% of Eq Price Lvl :
38,00