Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
590
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
14
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,4648(105,221)
Lägsta ränta :
0,4500(105,384)
Högsta ränta :
0,4800(105,054)
% of Eq Price Lvl :
40,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 015
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
13
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,0705(160,127)
Lägsta ränta :
0,0600(160,227)
Högsta ränta :
0,0760(160,075)
% of Eq Price Lvl :
38,00