Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005095189
Förfall :
2013-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 205
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,64
Antal bud :
35
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,9213(99,630)
Lägsta ränta :
0,8700(99,651)
Högsta ränta :
0,9340(99,625)
% of Eq Price Lvl :
46,50