2013-04-24

Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005095189
Förfall :
2013-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 205
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,64
Antal bud :
35
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,9213(99,630)
Lägsta ränta :
0,8700(99,651)
Högsta ränta :
0,9340(99,625)
% of Eq Price Lvl :
46,50

Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005127768
Förfall :
2013-07-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 120
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
21
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,9397(99,786)
Lägsta ränta :
0,8700(99,802)
Högsta ränta :
0,9500(99,784)
% of Eq Price Lvl :
6,00