Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005392552
Förfall :
2014-03-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 360
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
31
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,8871(99,747)
Lägsta ränta :
0,8400(99,760)
Högsta ränta :
0,8920(99,745)
% of Eq Price Lvl :
74,00