Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004809564
Förfall :
2013-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 507
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,95
Antal bud :
58
Antal acc bud :
28
Snittränta :
0,8333(99,601)
Lägsta ränta :
0,7500(99,641)
Högsta ränta :
0,8490(99,594)
% of Eq Price Lvl :
37,73