Försäljning

Auktionsdatum :
2012-09-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004809564
Förfall :
2013-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 354
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,07
Antal bud :
53
Antal acc bud :
26
Snittränta :
0,9010(99,534)
Lägsta ränta :
0,8000(99,586)
Högsta ränta :
0,9260(99,521)
% of Eq Price Lvl :
38,40