Försäljning

Auktionsdatum :
2010-11-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003495613
Förfall :
2011-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 136
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
26
Antal acc bud :
18
Snittränta :
1,0950(99,645)
Lägsta ränta :
1,0000(99,676)
Högsta ränta :
1,1290(99,634)
% of Eq Price Lvl :
91,40