Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
675
Emitterat institutioner:
675
Teckningskvot :
0,68
Antal bud :
13
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,1900(105,778)
Lägsta ränta :
3,1780(106,004)
Högsta ränta :
3,2030(105,520)
% of Eq Price Lvl :
100,00