Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-16
Auktionstyp :
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 250
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,13
Antal bud :
17
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,5290(122,422)
Lägsta ränta :
2,5260(122,450)
Högsta ränta :
2,5340(122,368)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
675
Emitterat institutioner:
675
Teckningskvot :
0,68
Antal bud :
13
Antal acc bud :
13
Snittränta :
3,1900(105,778)
Lägsta ränta :
3,1780(106,004)
Högsta ränta :
3,2030(105,520)
% of Eq Price Lvl :
100,00