Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-16
Auktionstyp :
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
2 250
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,13
Antal bud :
17
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,5290(122,422)
Lägsta ränta :
2,5260(122,450)
Högsta ränta :
2,5340(122,368)
% of Eq Price Lvl :
100,00