Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
986
Emitterat institutioner:
151
Teckningskvot :
0,39
Antal bud :
8
Antal acc bud :
2
Snittränta :
1,2520(156,002)
Lägsta ränta :
1,2490(156,044)
Högsta ränta :
1,2700(155,748)
% of Eq Price Lvl :
100,00