Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 600
Total budvolym :
86
Emitterat institutioner:
0
Teckningskvot :
0,05
Antal bud :
4
Antal acc bud :
0
Snittränta :
0,0000(0,000)
Lägsta ränta :
0,0000(0,000)
Högsta ränta :
0,0000(0,000)
% of Eq Price Lvl :
0,00