Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003173061
Förfall :
2010-05-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 637
Emitterat institutioner:
9 996
Teckningskvot :
1,76
Antal bud :
76
Antal acc bud :
45
Snittränta :
0,1650(99,953)
Lägsta ränta :
0,1240(99,965)
Högsta ränta :
0,1800(99,949)
% of Eq Price Lvl :
87,17