Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003173061
Förfall :
2010-05-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 637
Emitterat institutioner:
9 996
Teckningskvot :
1,76
Antal bud :
76
Antal acc bud :
45
Snittränta :
0,1650(99,953)
Lägsta ränta :
0,1240(99,965)
Högsta ränta :
0,1800(99,949)
% of Eq Price Lvl :
87,17

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003085562
Förfall :
2010-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 200
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
1,64
Antal bud :
34
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,1930(99,930)
Lägsta ränta :
0,1450(99,947)
Högsta ränta :
0,2140(99,922)
% of Eq Price Lvl :
42,57