Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003077353
Förfall :
2010-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
24 211
Emitterat institutioner:
12 495
Teckningskvot :
1,94
Antal bud :
63
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,1160(99,976)
Lägsta ränta :
0,0780(99,984)
Högsta ränta :
0,1400(99,971)
% of Eq Price Lvl :
50,38