Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 700
Total budvolym :
1 249
Emitterat institutioner:
1 088
Teckningskvot :
0,73
Antal bud :
22
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,5970(153,066)
Lägsta ränta :
1,5850(153,350)
Högsta ränta :
1,6140(152,693)
% of Eq Price Lvl :
100,00