Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 800
Total budvolym :
1 967
Emitterat institutioner:
1 763
Teckningskvot :
0,70
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,5400(153,775)
Lägsta ränta :
1,5290(153,940)
Högsta ränta :
1,5500(153,626)
% of Eq Price Lvl :
100,00