Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 857
Emitterat institutioner:
9 997
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
59
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,3710(99,655)
Lägsta ränta :
1,2400(99,688)
Högsta ränta :
1,4000(99,647)
% of Eq Price Lvl :
66,16