Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002572339
Förfall :
2008-10-15
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
19 267
Emitterat institutioner:
10 217
Teckningskvot :
1,54
Antal bud :
45
Antal acc bud :
18
Snittränta :
4,4870(99,751)
Lägsta ränta :
4,2500(99,764)
Högsta ränta :
4,5000(99,751)
% of Eq Price Lvl :
100,00