Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002581090
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
32 373
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,59
Antal bud :
72
Antal acc bud :
28
Snittränta :
4,3950(99,333)
Lägsta ränta :
4,0000(99,393)
Högsta ränta :
4,4440(99,326)
% of Eq Price Lvl :
36,13

Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002572339
Förfall :
2008-10-15
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
19 267
Emitterat institutioner:
10 217
Teckningskvot :
1,54
Antal bud :
45
Antal acc bud :
18
Snittränta :
4,4870(99,751)
Lägsta ränta :
4,2500(99,764)
Högsta ränta :
4,5000(99,751)
% of Eq Price Lvl :
100,00