Mattias Persson talade på Risk Nordics

Publikation 12 november 2019

Riksgäldens chefekonom Mattias Persson talade om ränteläget och om finansiell stabilitet på InformaConnects konferens Risk Nordics, på Grand Hôtel den 12 november 2019