Hans Lindblad om resolution på Sparbankernas Riksförbund

Publikation 23 september 2015

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Sparbankernas Riksförbunds ordförande- och VD-konferens. Rubriken för presentationen är "Vad ska resolutionsmyndigheten göra?".