Hans Lindblad om hushållens skuldsättning hos Carnegie

Publikation 20 oktober 2015

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade hos Carnegie om hushållens skuldsättning.

Presentation: Hushållens skulder och finansiell stabilitet

Mer om seminariet på carnegie.se