Remissvar: MSB strategi för försörjningsberedskap

Nyhet 23 mars 2021

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan (MSB 2021-01459).

Riksgälden välkomnar att MSB tar initiativ till en strategi för försörjningsberedskap med betoning på samverkan med näringslivet. Det främjar en samsyn kring hur vi utvecklar försörjningsberedskapen både på lång som kort sikt.

Riksgälden framför i sitt remissvar sina synpunkter och förslag på förtydliganden.

Läs hela remissvaret (pdf)