Remissvar: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Nyhet 15 april 2021

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen" (SOU 2020:40).

Riksgälden instämmer i Tillitsdelegationens förslag till en gemensam utbildning inom statsförvaltningen men ser bland annat farhågor i den hårda styrningen och förslaget om lagkrav på utbildningen.

Läs hela remissvaret