Remiss: Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021

Publikation 12 juni 2020

Riksgäldens uppdrag är att yttra sig om kostnadsunderlaget kring kärnavfallsfinansiering och till regeringen lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavarna för kommande treårsperiod.

Nyhet: Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Presskontakt

Pressansvarig Malin Hasselblad Wennström

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Malin Hasselblad Wennström
Mobil: 070-003 92 62
E-post: Malin Hasselblad Wennström

Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)

Bild på personer som tillsammans tittar på en datorskärm.

Så fungerar finansieringen

Riksgälden har det övergripande ansvaret att säkerställa kärnkraftsindustrins betalningsansvar och att följa upp att finansieringssystemet fungerar som det ska.

Hur ska kärnavfallet finansieras?