Vissa frågor vid tillämpning av regelverket om insättningsgaranti

Nyhet 17 april 2019

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/00437/B)