Studiemedel för utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt hållbart system

Publikation 1 februari 2018

Riksgäldens svar till Utbildningsdepartementet (U2017/04843/GV)