Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28)

Publikation 4 juli 2006

Riksgäldskontorets remissvar över upphandlingsutredningens slutbetänkande till Finansdepartementet (Dnr Fi2006/1649)