Förslag om ändringar av Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Publikation 19 januari 2006

Riksgäldskontoret föreslår att regeringen ser över betalningsförordningen och anpassar den till de förändringar som skett.