Redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall

Publikation 8 juni 2023

Från den 1 juli 2023 krävs enligt miljöbalken att tillstånd för utvinningsverksamheter förenas med en skyldighet att ställa ekonomisk säkerhet (säkerhet) för hantering av utvinningsavfall och efterbehandling av verksamheten. Riksgälden har överlämnat förslag på reglering avseende säkerheter för hantering av gruvavfall till regeringen.

Läs hela rapporten: Redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall (M2022/02234)

Pressmeddelande: Riksgälden lämnar förslag på reglering avseende säkerheter för hantering av gruvavfall