Årsredovisning 2005 - resultatredovisning

Publikation 18 december 2005

Riksgäldskontorets årsredovisning för 2005 Resultatredovisning.