Riksgäldens upplåning påverkas inte av Riksbankens köp av statsobligationer

Pressmeddelande 13 februari 2015

Riksgälden vill förtydliga att Riksbankens planerade köp av statsobligationer inte påverkar statens låneplaner eller de volymer av statsobligationer som kommer att ges ut. Det gäller även om Riksbanken vid en senare tidpunkt skulle besluta att öka sina obligationsköp.

Riksgäldens uppgift är att finansiera statens underskott och förvalta statsskulden. Målet för förvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk. Riksbankens planerade köp av statsobligationer påverkar vare sig statens finansieringsbehov eller inriktningen av skuldförvaltningen.

Bakgrund

Riksbanken har beslutat att köpa statsobligationer för 10 miljarder kronor. Riksbanken kommer inte att köpa obligationerna direkt från Riksgälden utan i andrahandsmarknaden i ett anbudsförfarande. För mer information, se Riksbankens webbplats: http://www.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Beslutsunderlag/prm_beslutsunderlag_statsobl_150211_sve.pdf

Kontakt

Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82