Riksgälden lånar 1 miljard dollar på 3 år till ränta 1,041 %

Pressmeddelande 29 september 2015

Riksgälden emitterade 1 miljard dollar (cirka 8,4 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 1,041 procent.

Transaktionen prissattes till 4 baspunkter över dollarmarknadens swappränta och är den första treåriga emissionen efter åtskilliga veckor med svåra marknadsförhållanden och hög volatilitet. Närmare 40 investerare deltog med bud på drygt 1,5 miljarder dollar.

– Trots den turbulenta finansmarknaden såg vi även denna gång ett mycket starkt stöd från dollarinvesterare, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor

Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 1 miljard

Kupong

1 % s.a.

Förfallodatum

2018-10-05

Pris

99,879 %

Ränta

1,041 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

4 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

10,75 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citigroup, J.P. Morgan

 Efter dagens transaktion är hela årets planerade obligationsupplåning i utländsk valuta genomförd.

Lånets fördelning mellan investerare och regioner

Diagram över investerare
Diagram över investerare
Diagram över fördelning regioner
Diagram över fördelning regioner

Frågor besvaras av:

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08 613 47 77