Riksgälden förbereder för ny bankkrisreglering

Pressmeddelande 9 augusti 2013

Riksgälden lägger i dag fram ett förslag till regeringen för hur Sverige ska kunna förbereda sig för EU:s nya regelverk för bankkrishantering. I rapporten till regeringen preciseras hur arbetet bör bedrivas för att en ny myndighet ska kunna påbörja sitt arbete första januari 2015 när krishanteringsdirektivet ska träda i kraft.

En central del i det kommande regelverket är att varje land ska utse en krishanteringsmyndighet som ska ansvara för planering inför en finansiell kris.

– Riksgälden ansvarar redan idag för bankstödet och insättningsgarantin och vi har inlett förberedelsearbetet. Det är därför naturligt att vi fortsätter att trappa upp de åtgärderna, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Förberedelsearbetet bedrivs så att det kan utnyttjas oavsett vilken myndighet som får krishanteringsansvaret av regeringen. Beslutet om vilken myndighet som ska få detta ansvar kan tidigast fattas under andra halvåret 2014. Enligt Riksgäldens uppfattning måste omfattande förberedelser börja vidtas redan tidigare för att krishanteringsmyndigheten ska kunna börja arbeta den 1 januari 2015.

Frågor besvaras av:
Robert Andersson, tf. pressansvarig, telefon 08 613 46 87

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:2)