Upphandling av resekontotjänster avgjord

Nyhet 3 januari 2018

Riksgäldens upphandling av resekontotjänster som tidigare överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen är nu avgjord.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 december 2017 att de inte beviljar prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast och ärendet är avgjort.


Riksgälden har tecknat ramavtal för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard. Avtalet började tillämpas den 1 januari 2018 då det tidigare ramavtalet för resekontotjänster slutade att gälla.

Avropa ramavtal för resekontotjänster med Diners Club