Tilldelningsbeslut i upphandling av statliga betalningstjänster

Nyhet 12 maj 2016

Riksgälden har idag fattat tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen av betalningstjänster för statliga myndigheter. Tjänsterna i det nya avtalet börjar levereras från och med den 1 april 2017.

Riksgälden har beslutat att teckna ramavtal med:

  • Danske Bank (tjänstepaketet och valutabanken)
  • Danske Bank, Nordea och Swedbank (förnyad konkurrensutsättning)

Myndigheterna kan göra avrop från avtalen från och med den 1 augusti 2016 då avtalen träder i kraft. Myndigheter med färre än 100 000 transaktioner per år väljer Danske Bank. Leverans av tjänsterna sker från och med den 1 april 2017.

En nyhet i det nya avtalet är att alla betalningar i utländsk valuta utanför tjänstepaketet ska göras via en valutabank. Det innebär en effektivare likviditetshantering genom att myndigheternas valutakonton knyts ihop i en koncernkontostruktur. Med en centraliserad likviditetshantering i valuta kan staten och myndigheterna spara pengar genom effektivare valutaväxlingar och nettning av myndigheternas valutaflöden. Myndigheter med växlingar motsvarande 50 miljoner kronor per år ska avropa valutabanken.

Ramavtalets giltighetstid är fyra år med möjlighet för Riksgälden att förlänga ytterligare ett plus ett år.