Mycket bra arbetsplats och motiverade medarbetare

Nyhet 16 juni 2011

Medarbetarna på Riksgälden känner ett mycket starkt engagemang i arbetet, de uppmuntras till utveckling och upplever att de har balans i livet. Det visar den tredje medarbetarundersökningen som Riksgälden låtit göra.

Under de senaste åren har Riksgälden både fått utökade och helt nya arbetsuppgifter. Av medarbetarna anser 92 procent att deras arbete är meningsfullt. 95 procent av de anställda rekommenderar Riksgälden som arbetsplats. Förtroendet för ledningen är mycket högt, 92 procent.

Det är ZonderaCom som gjort undersökningen och företagets VD säger att de aldrig tidigare har sett ett så högt förtroende för någon ledning i sina andra undersökningar.

Målen för Riksgälden har också blivit tydligare trots att fler nya arbetsuppgifter tillkommit de senaste åren.

- Vi har blivit bättre på att ta tillvara nya idéer även om vi har några områden där vi kan bli ännu bättre, säger Maria Härås, personalchef på Riksgälden.

I undersökningen deltog 87 procent av medarbetarna.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2011

Läs Riksgäldens medarbetarundersökning i pdf (öppnas i nytt fönster)