Dom i CTA målet

Nyhet 25 mars 2011

Stockholms tingsrätt har idag ogillat skadeståndstalan mot dåvarande revisorn för värdepappersbolaget CTA som gick i konkurs 2004.

Efter konkursen betalades cirka 100 miljoner kronor ut från investerarskyddet till de kunder i CTA som förlorade tillgångar vid konkursen.

Konkursförvaltaren har med stöd av Riksgälden stämt revisorn på totalt 2,9 miljoner euro på grund av brister i revisionen. Riksgälden är genom utbetalningarna från investerarskyddet till CTA :s kunder, största fordringsägare i CTA-konkursen.

Riksgälden ska noga studera tingsrättens dom för att ta ställning till ett eventuellt överklagande.

Frågor besvaras av
Unni Jerndal, kommunikationschef, telefon 08 613 45 96

Dom Stockholm Tingsrätt, mål nr T 24743-07

Läs Dom Stockholm Tingsrätt, mål nr T 24743-07, pdf (öppnas i nytt fönster)