Felaktiga mediauppgifter

Nyhet 31 mars 2010

Mediauppgifter gör gällande att det finns ett "hemligt" och hittills "okänt" brev från Riksgäldens chef Bo Lundgren till Finansinspektionen. Det är fel. I ett diariefört brev (inte e-post) av den 10 november 2008 hos Riksgälden och Finansinspektionen redogör Bo Lundgren för vilka åtgärder Riksgälden avsåg vidta för det fall Finansinspektionen skulle besluta återkalla tillstånd för Carnegie Investment Bank AB.

Dessa åtgärder som tar sin utgångspunkt i lagen om statligt stöd till kreditinsitut godkändes av regeringen den 10 november 2008 efter hemställan från Riksgälden den 8 november 2008. Brevet samt hemställan och regeringsbeslut återfinns nedan. Dokumenten är inte och har inte varit belagda med sekretess.