Riksgäldens synpunkter på förslag om bonusreglering

Nyhet 19 november 2009

Riksgälden ställer sig tveksam till Finansinspektionens förslag om att införa en reglering av bonussystem som träffar alla anställda inom landets samtliga finansiella företag. Vi vill hellre se en reglering med tydligare fokus.

Risken med den föreslagna regleringen är att vinsterna med den inte blir tillräckligt stora för att uppväga den resurskrävande hantering som sannolikt skulle krävas både av företagen och av Finansinspektionen. Det skriver vi i det remissvar som lämnades till Finansinpektionen den 18 november.

Remissvar – förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag

Läs Remissvar – förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag, pdf (öppnas i nytt fönster)