Varför ska stater låna pengar direkt av privatpersoner för att finansiera statskulden ?

Nyhet 3 juni 2004

Biträdande riksgäldsdirektör Erik Thedéen talar om detta på en internationell konferens i Stockholm med deltagare från ett tiotal stater. Sverige har en lång tradition av att låna direkt från privatpersoner. Riksgäldskontoret visar att detta minskar lånekostnaden för staten samtidigt som kunderna ofta får en bättre ränta än vad som normalt erbjuds på bankkontoren. Läs hans tal

Varför ska stater låna pengar direkt av privatpersoner för att finansiera statskulden ?

Läs Varför ska stater låna pengar direkt av privatpersoner för att finansiera statskulden ? , pdf (öppnas i nytt fönster)