Utfallet för statens betalningar för november 2020

Kalenderhändelse 7 december 2020 09:30

På grund av ett fel publicerades rapporten Sveriges statsskuld november 2020 i förtid på söndag den 6 december istället för som planerat måndag den 7 december kl. 09.30. Riksgälden tidigarelade därför hela publiceringen av utfallet för statens betalningar och statsskuldens storlek i november 2020.

Pressmeddelande: Överskott för staten i november 2020