Pressmeddelanden

 • december

  7 december 2016Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,1 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 43,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än beräknat.

 • november

  10 november 2016Besked om MREL-modell första kvartalet 2017

  Riksgälden avser att publicera en besluts-PM om tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) under första kvartalet 2017.

 • 7 november 2016Underskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 15,8 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 23,1 miljarder kronor.

 • oktober

  26 oktober 2016Överskott i statsbudgeten vänds till underskott nästa år

  Statsbudgeten redovisar ett överskott på 80 miljarder kronor 2016, men överskottet vänds till ett underskott på 33 miljarder kronor nästa år. Det visar Riksgäldens senaste prognos.

 • 13 oktober 2016Riksgälden lånar 3 miljarder dollar på 3 år till 1,218 %

  Riksgälden emitterade treåriga obligationer för totalt 3 miljarder dollar (cirka 26 miljarder kronor) till en ränta på 1,218 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 7 oktober 2016Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,7 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att myndigheternas utbetalningar blev lägre än prognos.

 • september

  30 september 2016Riksgälden föreslår att löptiden för statsskulden förlängs

  Statsskuldens löptid bör förlängas ytterligare och Riksgälden bör få en ökad möjlighet att variera amorteringstakten för valutaskulden. Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017–2020.

 • 7 september 2016Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 26,9 miljarder kronor i augusti, att jämföra med Riksgäldens prognos som var 20,6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blev högre än prognos.

 • augusti

  31 augusti 2016Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 5 år till 1,37 %

  Riksgälden emitterade femåriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 17 miljarder kronor) till en ränta på 1,37 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 5 augusti 2016Överskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,7 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 1,7 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blev högre än prognos.

 • juli

  7 juli 2016Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 19,6 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 21,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

 • juni

  15 juni 2016Större överskott för staten i år vänds till underskott 2017

  En stark svensk ekonomi bidrar tillsammans med tillfälliga faktorer till ett överskott i statsbudgeten på 41 miljarder kronor 2016. Det visar Riksgäldens senaste prognos. Överskottet vänds till ett underskott på 42 miljarder kronor nästa år då flera av de tillfälliga faktorerna faller bort. Sammantaget över åren minskar statens lånebehov jämfört med föregående prognos, vilket leder till lägre obligationsupplåning.

 • 8 juni 2016Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,0 miljarder kronor i maj. Det är 2,3 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Större skatteinkomster än beräknat vägde upp högre räntebetalningar och större nettoutlåning till myndigheter.

 • maj

  27 maj 2016Stärkt skydd för sparande på konto från 1 juli

  Riksdagen har beslutat om ändrade regler för insättningsgarantin som innebär att skyddet för pengar på konto stärks. En nyhet är att skyddet för insättare i Sverige nu sätts till 950 000 kronor i stället för 100 000 euro. Dessutom kan man under vissa omständigheter få högre ersättning än så.

 • 9 maj 2016Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 14,5 miljarder kronor i april, i linje med Riksgäldens prognos som var 14,0 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än beräknat uppvägdes av lägre utdelningsinkomster och högre räntebetalningar på statsskulden.

 • april

  26 april 2016Nytt krav på banker för effektiv krishantering

  Riksgälden presenterar i dag förslag om hur minimikravet på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker och vissa andra finansiella företag ska utformas. Syftet med kravet är att säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital och skulder som kan skrivas ned eller omvandlas till aktier i en kris. Det är en förutsättning för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta framtida finansiella kriser.

 • 22 april 2016Pressinbjudan (ny tid): Riksgälden presenterar förslag om bankernas eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL)

  Tisdag den 26 april presenterar Riksgälden förslag om hur minimikravet på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker ska utformas.

 • 8 april 2016Hans Lindblad: Viktigt med tillräckligt med kapital och skulder i banker för trygg krishantering

  Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Handelsbanken under fredagen. Han beskrev bland annat skuldnedskrivningsverktyget som ska användas vid hantering av banker i kris och det minimikrav på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL) som ska införas. Han poängterade bland annat att det finns skäl att i utformningen av MREL pröva om kravet ska innehålla en bestämd andel nedskrivningsbara skulder.

 • 7 april 2016Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

 • mars

  8 mars 2016Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 3 år till ränta 1,224 %

  Riksgälden emitterade treåriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 17 miljarder kronor) till en ränta på 1,224 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 7 mars 2016Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 45 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 47 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre nettoutlåning till myndigheter.

 • februari

  24 februari 2016Oväntat stora skatteinbetalningar ger budget i balans 2016

  Ökade skatteinkomster bidrar till att statsbudgeten visar balans i år och ett mindre underskott 2017 än tidigare beräknat. Det framgår av Riksgäldens nya prognos. Det förbättrade budgetsaldot innebär att statens upplåning i valutaobligationer och statsskuldväxlar minskar. Upplåningen i statsobligationer är oförändrad.

 • 5 februari 2016Överskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på en kraftig ökning av inbetalad preliminärskatt.

 • januari

  15 januari 2016Årsbesked på väg

  Under vecka 3 skickar vi ut årsbesked för Riksgäldsspar.

 • 12 januari 2016Minskat budgetunderskott 2015

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 32,7 miljarder kronor 2015.¹ Riksgäldens prognos från oktober var ett underskott på 45 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.