Försäljning

Auktionsdatum :
2024-05-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021148723
Förfall :
2024-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
22 520
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
4,50
Antal bud :
60
Antal acc bud :
9
Snittränta :
3,5500(97,924)
Lägsta ränta :
3,5400(97,930)
Högsta ränta :
3,5590(97,919)
% of Eq Price Lvl :
43,48